?>

PaligSayaw

Sa diwa ng Buwan ng Wika, ang PaligSayaw ay ipinagdiriwang upang ipakita ng ating mga mag-aaral ang ating pagpapahalaga sa mga sayaw ng Pilipino. Ipapakita ng mga mag-aaral ang kani-kanilang galing sa pagsayaw. Ang mga mag-aaral sampu ng kanilang mga guro ay masigagsig ng nagsanay upang makabuo ng mga natatanging bilang sa ating taunang PaligSayaw.  Ito ay isinasagawa taun-taon upang hubugin ang kasanayan sa pagsayaw, pagkakaisa, at mayabong ng pakikipagpaligsahan.

Share This: